Baga Water Technology AB

0 lediga jobb

BAGA Water Technology är ett företag verksamt inom vattenhantering. Vi lägger stora resurser på forskning och utveckling och innehar flera internationella patent. Vår framåtanda återspeglar sig förstås på BAGAs produkter som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen: slamavskiljare, minireningsverk, reningsverk och vattenverk, pumpar, pumpstationer och slutna tankar.

Vi erbjuder helhetslösningar med serviceåtagande, från projektering till färdig produkt. Vi har försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Falun, Växjö och Umeå. Huvudkontoret ligger i Karlskrona.

Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik

   20-49

Här finns vi